ԱՆԴԱՄՆԵՐ

Կոալիցիայի անդամ ՔՀԿ-ի անվանումը Մարզ/համայնք
1 «Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամ» ՀԿ ք.Երևան
2 «Աջակցություն բարեփոխումներին» ՀԿ  ք.Երևան
3 «Կանայք կլիմայում և էներգետիկայում» ՀԿ ք.Երևան
4 <«Մարդկային կապիտալի զարգացման տարածքային կենտրոն»ՀԿ Շիրակ /ք.Արթիկ
5 «Հանուն Մարդկային Կայուն Զարգացման Ասոցիացիա» ՀԿ ք.Երևան
6 «Բիոսոֆիա առողջապահության, բնապահպանության և գյուղատնտեսության զարգացման կենտրոն» ՀԿ Շիրակ /ք.Գյումրի
7 Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն ք.Երևան
8 ՙՙ«Կայուն էներգիայի զարգացման՚» հիմնադրամ  ք.Երևան
9 «Համայնքային զարգացման նորարարական կենտրոն (SmartCity) »ՀԿ ք.Երևան
10 «Կոմպասս» կենտրոն Շիրակ /ք.Գյումրի
11 «Երրորդ բնություն»ՀԿ Շիրակ /ք.Գյումրի
12 «Ագրոէկոլոգիա» ՀԿ Շիրակ/գ.Մեղրաշեն
13 Արթիկի զարգացման հիմնադրամ Շիրակ/ք.Արթիկ
14 «Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի»ՀԿ ք.Երևան
15 «Վանանդ համայնքային զարգացման» ՀԿ Շիրակ /ք.Գյումրի
16 «Կանանց եւ երեխաների աջակցման եւ օգնության կենտրոն» ՀԿ ք.Երևան
17 «Հաբիթաթ Ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամ ք.Երևան
18 «Ժողովրդավարության,միջմշակութային երկխոսության և կայուն զարգացման միավորում» ՀԿ ք.Երևան
19 Հայաստաի գործատուների հանրապետական միություն ք.Երևան
20 «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ ք.Երևան
21 «Երիտասարդ ինժեներների ասոցիացիա» ՀԿ Արարատ/գ.Գետափնյա
22 «Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն» ՀԿ ք.Երևան
23 «Լոռե» Էկոակում ՀԿ Լոռի/ք. Ստեփանավան
24 «Ուրբան» Կայուն զարգացման հիմնադրամ ՀԿ ք.Երևան
25 «Հայաստանի Հանրապետության վերականգնվող էներգիա արտադրողների ասոցիացիա» ՀԿ ք.Երևան