ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


«Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում «ՔՀԿ-ները հանուն կայուն և թափանցիկ էներգետիկ զարգացման» նախաձեռնության առջև դրված գերնպատակն է եղել ստեղծել ՔՀԿ-ների կոալիցիա` կայուն էներգետիկայի և կլիմայի փոփոխության ոլորտում հանրային քաղաքականությունների մշակման,  ջատագովման և  հանրային մասնակցության ապահովման համար՝ կարևորելով կին մասնագետների ներգրավումը գործընթացում:
Կոալիցիայի այս առաքելությունն իրականացնելու նպատակով մշակվել և կոալիցիայի անդամների կողմից հաստատվել են հետևյալ փաստաթղթերը՝