ԱՆԴԱՄՆԵՐ
Կոալիցիայի անդամ ՔՀԿ-ի անվանումըՄարզ/համայնք
1«Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամ» ՀԿք.Երևան
2«Աջակցություն բարեփոխումներին» ՀԿ ք.Երևան
3«Կանայք կլիմայում և էներգետիկայում» ՀԿք.Երևան
4<«Մարդկային կապիտալի զարգացման տարածքային կենտրոն»ՀԿՇիրակ /ք.Արթիկ
5«Հանուն Մարդկային Կայուն Զարգացման Ասոցիացիա» ՀԿք.Երևան
6«Բիոսոֆիա առողջապահության, բնապահպանության և գյուղատնտեսության զարգացման կենտրոն» ՀԿՇիրակ /ք.Գյումրի
7Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնք.Երևան
8ՙՙ«Կայուն էներգիայի զարգացման՚» հիմնադրամ ք.Երևան
9«Համայնքային զարգացման նորարարական կենտրոն (SmartCity) »ՀԿք.Երևան
10«Կոմպասս» կենտրոնՇիրակ /ք.Գյումրի
11«Երրորդ բնություն»ՀԿՇիրակ /ք.Գյումրի
12«Ագրոէկոլոգիա» ՀԿՇիրակ/գ.Մեղրաշեն
13Արթիկի զարգացման հիմնադրամՇիրակ/ք.Արթիկ
14«Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի»ՀԿք.Երևան
15«Վանանդ համայնքային զարգացման» ՀԿՇիրակ /ք.Գյումրի
16«Կանանց եւ երեխաների աջակցման եւ օգնության կենտրոն» ՀԿք.Երևան
17«Հաբիթաթ Ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամք.Երևան
18«Ժողովրդավարության,միջմշակութային երկխոսության և կայուն զարգացման միավորում» ՀԿք.Երևան
19Հայաստաի գործատուների հանրապետական միությունք.Երևան
20«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿք.Երևան
21«Երիտասարդ ինժեներների ասոցիացիա» ՀԿԱրարատ/գ.Գետափնյա
22«Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն» ՀԿք.Երևան
23«Լոռե» Էկոակում ՀԿԼոռի/ք. Ստեփանավան
24«Ուրբան» Կայուն զարգացման հիմնադրամ ՀԿք.Երևան
25«Հայաստանի Հանրապետության վերականգնվող էներգիա արտադրողների ասոցիացիա» ՀԿք.Երևան